แผนที่รถเมล์ ขสมก.

เป็นแผนที่ gis ที่รวบรวมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของรถเมล์สายต่างๆมาไว้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการของรถเมล์ ขสมก ในกรุงเทพมหานคร

ชมตัวอย่างระบบคลิกไปที่ http://www.gisth.com/portal/page.html?bmta

ขอคุณ องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ (ขสมก)